เราเป็นผู้นำทางด้านการผลิตในประเทศไทย


บริษัท ยูเนียนไทย โพลีพลาส จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 799 หมู่ 5 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ บนเนื้อที่ 8 ไร่ ทุนจดทะเบียน 64 ล้านบาท บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีประสบการณ์มานานกว่า 20 ปี พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความสามารถและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานเป่าขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ พลาสติกสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม, พลาสติกสำหรับเคมีการเกษตรและเคมีทำความสะอาด, พลาสติกสำหรับเวชกรรมการแพทย์และยา เชี่ยวชาญในการผลิตงานเป่าขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ (Blow molding) และงานฉีดขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ (Injection molding) ซึ่งบริษัทฯ สามารถออกแบบรูปร่างและขนาดของผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD) ที่ทันสมัย อีกทั้งยังใช้วัตถุดิบเม็ดพลาสติก เช่น HDPE, PP, BOPP, PU, PS, HIPS, HMPE, LDPE, LLDPE, COPP, EVA ที่มีคุณภาพสูง พร้อมด้วยการบริการติดฉลากอัตโนมัติแบบฟิล์มหดตัว (Automatic Shrink film labeling ) และติดสติกเกอร์อัตโนมัติ (Automatic Sticker printing) ในรูปแบบต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยยึดมั่นตามนโยบายคุณภาพ คือ

“มุ่งมั่นผลิตสินค้ามีคุณภาพ ปลอดภัย ส่งมอบตรงเวลา
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า”

รู้จักเรามากขึ้น
โดยดูจากผลลัพธ์ของเรา
home_company_about3
25 ปี

ประสบการณ์

logo_machine
22 เครื่อง

เครื่องจักร

home_company_about4
7523205ชิ้น

สินค้าที่ผลิตใน 1 เดือน