parallax background


พบกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม


บรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอาหาร และเครื่องดื่ม

บริษัทเรามีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมสำหรับอาหาร และเครื่องดื่ม

สามารถออกแบบรูปทรงบรรจุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าพร้อมให้คำแนะนำ อีกทั้งมีบริการสวมฉลาก หรือติดสติ๊กเกอร์ รวมถึงมีบริการจัดส่งถึงที่


  • คุณภาพสูง
  • ราคาย่อมเยา

ดูเพิ่มเติม ติดต่อเรา

บริษัท ยูเนี่ยนไทย โพลีพลาส จำกัด เราทำบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ ได้อย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

สามารถออกแบบรูปทรงบรรจุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าพร้อมให้คำแนะนำ อีกทั้งมีบริการสวมฉลาก หรือติดสติ๊กเกอร์ รวมถึงมีบริการจัดส่งถึงที่


  • คุณภาพสูง
  • ราคาย่อมเยา

ดูเพิ่มเติม ติดต่อเรา

บรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์


ผู้ผลิตอุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์

สำหรับชิ้นส่วนพลาสติก และเคมีภัณฑ์


บริษัท ยูเนี่ยนไทย โพลีพลาส จำกัด เราทำสายการผลิตเกี่ยวกับชิ้นส่วน และบรรจุภัณฑ์เคมี อีกด้วยโดยสามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บ www.unionthai.co.th


เข้าสู่เว็บไซต์