รับผลิต ขวดพลาสติก แกลลอนพลาสติก ชิ้นส่วนอุปกรณ์พลาสติก และบรรจุภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด


บริษัท ยูเนี่ยนไทย โพลีพลาส จำกัด เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทย โรงงานผลิตขวดพลาสติก แกลลอนพลาสติก ชิ้นส่วนพลาสติก เราในฐานะผู้ผลิตขวดพลาสติก แกลลอนพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก ชั้นนำของประเทศไทยลงทุนในสายการผลิตแม่พิมพ์เป่าและฉีดด้วยเทคโนโลยีการปรับปรุงเครื่องจักรถูกสั่งงานด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ ดังนั้นเราจึงได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ


อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับอาหาร และการแพทย์


เรามีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับธุกิจที่เกี่ยวกับอาหาร และยังรวมไปถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการแพทย์ เราในฐานะผู้ผลิตขวดพลาสติก แกลลอนพลาสติก ชิ้นส่วนพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก ชั้นนำของประเทศไทย ลงทุนในสายการผลิตแม่พิมพ์เป่าและฉีดด้วยเทคโนโลยีการปรับปรุงเครื่องจักรถูกสั่งงานด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ ดังนั้นเราจึงได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ

ลูกค้าของเรา

เกร็ดความรู้

กระบวนการผลิตพลาสติก
การเป่าขึ้นรูปพลาสติก
การฉีดขึ้นรูปพลาสติก
แม่พิมพ์พลาสติก

เกร็ดความรู้

ข่าวสาร